УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Стоките или услугите, закупени от ИУНИК-ДЖИ ООД, се заплащат по цени, които са в сила към момента на извършване на продажбата или по предварително писмено сключени договорености между потребителя и ИУНИК-ДЖИ ООД.

Потребителят се съгласява, че промяната на цените на всички стоки е предмет на решение на ИУНИК-ДЖИ ООД и ИУНИК-ДЖИ ООД може едностранно да променя цените на стоките, които влизат в сила веднага след тяхното публикуване на сайта www.copycenterplovdiv.com

Всички цени са с включено ДДС.

Не носим отговорност за допуснати технически и/или печатни грешки в сайта.

Заплащането се извършва в момента на получаване на поръчката, освен в случаите на друга двустранна договореност между потребителя и ИУНИК-ДЖИ ООД и съобразно с действащото законодателство.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламациите трябва да бъдат предявени в предвидените законови срокове.

Надминаването на тези срокове ще се счита за равносилно на приемане на стоката.

Рекламации за липси на части от стоката и явни недостатъци се предявяват при приемане на стоката от потребителя.

Рекламациите се записват от ИУНИК-ДЖИ ООД и се предприемат необходимите действия съгласно действащото законодателство.

При връщане на поръчка, разходите в двете посоки се заплащат от клиента!

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Потребителят има право да откаже поръчка преди или по време на потвърждението от наша страна. При стартиране на поръчката и последващ отказ от клиента, той е длъжен да заплати изработената част от поръчката.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ

ИУНИК-ДЖИ ООД не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ от приемане на стоката от страна на потребителя.

ИУНИК-ДЖИ ООД не носи отговорност за всички евентуални последици, свързани с процеса и извършването на поръчката, както и евентуални щети, загуби и пропуснати ползи, причинени от неспазване сроковете и условия на доставка.

Правилата за Общи Условия подлежат на промяна, която влиза в сила след нейното публикуване на сайта www.copycenterplovdiv.com, като не са свързани с уведомяване на потребителя за промените в част или цялост на текста.