ПЕЧАТ НА СНИМКИ

В Копирен център Пловдив може да запазите спомените си на хартия. Принтираме снимки в размери от 10 см х 15 см до А3. Изработваме фотокниги и печатаме на канава. Използваме висококачествени консумативи, които Ви гарантират 300 години запазване на качеството.